Välkommen till Lasse Dahlquist-sällskapets butik

Beställ böcker, texter och CD-skivor

Här i Butik Lasse Dahlquist kan du förmånligt köpa en del av Sällskapets produktion, främst böcker, texter och CD-skivor. Varorna skickas med post tillsammans med faktura som skall betalas inom 20 dagar. Portokostnad tillkommer.

Lasse Dahlquist – i våra hjärtan

På den senaste skivan från Göteborg Wind Orchestra tolkar orkestern med gäster Lasse Dahlquists musik. Skivan är ett samarbete mellan GWO, Vänföreningen GWO samt Lasse Dahlquist-sällskapet.

Stefan Ljungqvist har under sin karriär obehindrat växlat mellan opera, visa, revy, musikal, tv och film. Han är en framstående tolkare av Lasse Dahlquist och har liksom GWO förärats med ett Lasse Dahlquist-stipendium. En av Sveriges allra mest folkkära artister! På skivan medverkar även Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, Kören Flottans Män samt Brunnsbo Musikklasser.

Beställ

”Kors vad det vimlar …”

LASSE DAHLQUISTS SCHLAGER & GUNNAR BOHMANS VISOR

av Olle Edström

Olle Edström, välkänd musikförläggare och själv musiker, följer i denna framställning, som är rikt illustrerad med bilder och notexempel, upp sina tidigare studier om svenska schlagern och vår vistradition.

Läs lyssna och sjung med!

Beställ

Inte bara Brännö Brygga

Anders Wällhed

Boken är en biografi som utkom i samband med jubiléet 2010 då Lasse Dahlquist skulle fyllt 100 år. Dessa 350 sidor är en omfattande beskrivning av sjömannen, kompositören, filmcharmören, folkparksartisten, kåsören, fältartisten, luciageneralen och medmänniskan Lasse Dahlquist.

Beställ

Jubileumsboxar med Lasse Dahlquists samtliga inspelningar

14 CD-skivor

Lasse sjöng under sin karriär in närmare 550 melodier på skiva, varav ca 520 är dokumenterat utgivna. I denna jubileumsutgåva på två boxar med 14 CD finns mer än 300 melodier.

Beställ

Så kom dom till – sångbok

En sångbok med 15 av Lasse Dahlquists populäraste melodier.

Utöver texterna finns också noter till samtliga melodier. Dessutom finns i boken ett intressant inledande kapitel av Lasse Dahlquist själv där han berättar om melodiernas bakgrund och hur dom kommit till.

Beställ

Sjung alla vindar

32 Lasse Dahlquist-visor med noter, melodistämmor och ackordanalyser

I denna sångbok hittar du 32 visor ur Lasse Dahlquists rika produktion. Många visor är mycket välkända, andra mer obekanta. Utöver vistexterna finns också noter med melodistämmor och ackordanalyser. Uno ”Myggan” Ericson ger till flertalet melodier också en kommentar kring bakgrund och hur visorna kommit till.

Beställ

På seglats – CD

14 melodier

En CD med 14 melodier framförda av bland andra Lasse Dahlquist Sångarna, Susanne Pettersson, Ole Moe, Alice Rörberg och Ulf Källvik.

Beställ