0
Your Cart

Sångglädje som väcker minnen och lustar

Välkommen vara med eller att engagera Lasse Dahlquist sångarna

Lasse Dahlquist Sångarna är en blandad sånggrupp som verkat i många år och framför i huvudsak visor av Lasse Dahlquist, men även andra svenska visor. Under ett år genomför sångarna omkring 20-tal framträdanden i olika arrangemang och andra festligheter. Sångarna träffas en gång i veckan för att öva och repetera. Bär du på en sångglädje och trivs med den svenska visan, är du välkommen i sånggruppen.