Lasse Dahlquist-sällskapets logotyp

Lasse Dahlquist-sällskapet

Vi förvaltar och förmedlar Lasse Dahlquists livsverk

Lasse Dahlquistsällskapet, som bildades den 24 november 1987 har god vind i seglen efter mer än 30 mycket aktiva år. Sällskapets mål är att sprida intresse för Lasse Dahlquist och hans verk. Vi gör det genom återkommande konserter, kryssningar i Lasses farvatten, filmvisningar samt sång- och musikaftnar. Sällskapet deltar ofta i olika kulturarrangemang och varje år första söndagen i augusti arrangeras Lasse Dahlquistdagen ute på Brännö.

Utgivning av böcker och skivor

Två böcker om Lasse Dahlquist och hans liv och verk har sällskapet givit ut, samt en sångbok med bilder, text och noter. En dubbelbox med Lasse Dahlquists samtliga visor har givits ut samt en CD-skiva med flera av sångbokens visor.

Till butiken

100-årsjubiléet 2010

I samband med jubiléet 2010 – Lasse Dahlquist 100 år –  fick Lasse Dahlquist en egen plats i Göteborg, vi tog fram en ny Biografi och gav ut en dubbel CD-box med Lasse Dahlquist samtliga inspelningar. En uppskattad scenshow spelades upp på Liseberg och Sällskapet bjöd in medlemmar och intresserade till en sprakande jubileumsfest.

Delas ut sedan 1989

Lasse Dahlquist-stipendiet – för värnandet om viskonsten

Lasse Dahlquist Sällskapets Stipendiefond ska genom stipendier främja och sprida intresse för Lasse Dahlquist och hans musik. Varje år delar fonden ut stipendier till personer, grupper eller sammanslutningar som för vistraditionen vidare. Det första stipendiet delades ut till Kent Andersson 1989.

Om stipendiet

Lasse Dahlquist-sångarna

Kören det svänger om

Lasse Dahlquist-sångarna är en blandad sånggrupp av medlemmar i Lasse Dahlquist Sällskapet.

Sångarna har verkat i många år och framför i huvudsak visor av Lasse Dahlquist, men även andra svenska visor. Under ett år genomför sångarna i allmänhet ett 20-tal framträdanden i olika arrangemang, på äldreboenden, i skolor och vid andra festligheter på gator och torg.

Lasse Dahlquist-sångarna ›