Lasse Dahlquist Sångarna – kören det svänger om!

en blandad sånggrupp av medlemmar i Lasse Dahlquist Sällskapet.

Sångarna har verkat i många år och framför i huvudsak visor av Lasse Dahlquist, men även andra svenska visor. Under ett år genomför sångarna i allmänhet ett 25-tal framträdanden i olika arrangemang, på äldreboenden, i skolor och vid andra festligheter på gator och torg.

 

Vill du engagera Lasse Dahlquist Sångarna?

Vi sjunger melodier i första hand av Lasse Dahlquist och berättar lite om hans liv. Vi besöker äldreboenden, pensionärsföreningar och liknande organisationer. Fyll i formuläret nedan eller ring oss direkt:

Bo Skoglund
Mobiltelefon: 0708-21 37 89