0
Your Cart

Blås Kajsa blås

Blås Kajsa blås ”Blås Kajsa Blås!” är Lasses 357:e skivinsjungning. Året är 1938. Dessförinnan har han sjungit utländska melodier med svensk textversion, men också några egna skapelser. Men det här […]

Läs hela inlägget

Stuvarevalsen

Stuvarevalsen Stuveriarbetaren är hamnens verkliga arbetsmyra. Det är också en över hela världen ganska mäktig herre. ”Stevedoren” vet sitt värde, antingen han går med sin tunga börda på ryggen i […]

Läs hela inlägget